Runokylä | kalevaine karjalazkokki

runokylä liekkimerenä


skannaus2019 - 006 [3]

karjalasten arkisyömine oli kala – ei ruskieliha.

KOTUS karjalan kielen sanakirja:

kaleva
1. aika kaĺevapa reipas, rivakka, ketterä šiitä pojašta tulou. Uhtua | še on šemmońi kaĺeva neuvokas, kyvykäs, mahtaileva. Vuokkin | kaĺeva ~ kaĺova ylpeä. Rukaj
2. vallaton, pahankurinen (us. halv.).

kaĺevaine
1. kannettuisen kaĺovaisen lapsi kultani, sydänkäpyseni. KiestinkiP
2. lapsesta: ilkeä, pahankurinen.
kaĺovaińi. KiestinkiP
3. lumme (Nymphaea).
kaĺevaińi oli valkie šeämeštä, a puĺpukaińi šemmońi keltańi. ta kun kortehta korattih ńi šinne šekah tuli kaĺevaisie, (kukat) on šemmoset hörtšykkähät haarakkaat, valkiet lehet, kukka kešellä keltańi. Vuokkin