kumbi tolkullizembi

kumbi


pusu 3 uusinpaskaNurmeksen infrastruktuuri 1900

”Autoliikenne kehittyi niin, että 1939 Suojärvellä oli rekisterissä eniten autoja koko Viipurin läänissä.” ”Mikään takapajula Pohjois-Karjala ei ollut. Alueella oli muun muassa sähköt ja puhelin, samoin sanomalehtiä. Tieverkko oli jo kehittynyt. Ennen kaikkea rautatieverkko oli jo olemassa, ja Karjalan radan kehittämistä suunniteltiin.” ”Pohjoiskarjalaiset eivät osanneet oikein hahmottaa, mitä Suomi tarkoittaa. Yhä paremmin alettiin kuitenkin tiedostaa ja miettiä, mitä pohjoiskarjalaisuus on” https://www.karjalainen.fi/uutiset/uutis-alueet/maakunta/item/166846